כיתה ג1

רחוב לויד ג'ורג' 2, תל-אביב. ת.ד. 14141, מיקוד: 61141. טלפון: 03-5603110, פקס: 03-5661371